Giới thiệu

Giới thiệu

Công ty TNHH Cộng Đồng AEC chúng tôi cung cấp tất cả các dịch vụ Thành lập doanh nghiệp, Dịch vụ tư vấn khai báo Thuế, và dịch vụ Kế toán cho:
  1. Các công ty của Việt Nam và Công ty nước ngoài tại Singapore.
  2. Các công ty của Việt Nam và Công ty nước ngoài tại Việt Nam theo các chuẩn mực Kế toán của Việt Nam (VAS) và/hoặc Chuẩn mực Kế toán quốc tế (IAS/IFRS).
 
Hãy để đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi được phục vụ Quý công ty những dịch vụ tốt nhất và luôn đúng hạn cùng những tư vấn bổ ích. Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp đa dạng mà có thể được điều chỉnh theo yêu cầu riêng của cá nhân hoặc doanh nghiệp. Quý khách hàng đã chuyển những lo lắng hàng ngày về Thuế và Kế toán cho AEC để chuyên tâm vào công việc kinh doanh của mình.
 
            CHÚNG TÔI PHỤC VỤ - CHÚNG TÔI ĐẢM BẢO