• 952 Lượt xem
    Cập nhật 11/01/2016
    Nguồn tin: Bộ tài chính

    Luật kế toán năm 2015

    Quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp ...