• 1489 Lượt xem
  Cập nhật 11/01/2016
  Nguồn tin: Bộ Tài Chính

  Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

  a) Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam; b) Doanh nghiệp nước ...

 • 1486 Lượt xem
  Cập nhật 11/01/2016
  Nguồn tin: Sưu tầm

  Kiến thức cơ bản về thuế giá trị gia tăng (GST tại Singapore)

  Thuế giá trị gia tăng có nguồn gốc từ thuế doanh thu và Pháp là nước đầu tiên trên thế giới ban hành Luật thuế giá trị gia tăng - vào năm 1954. Thuế giá trị gia tăng theo tiếng ...