Các thu nhập có nguồn gốc nước ngoài bị đánh thuế như thế nào theo chính sách Kế toán thuế tại Singapore

2086 Lượt xem
Cập nhật 20/01/2016
Nguồn tin: AEC
Trước hết, phải xác định Thu nhập của công ty bạn có phải là thu nhập có nguồn gốc nước ngoài hay không?

Theo các quy định về chính sách Thuế của Singapore, công ty bạn có thể bị đánh thuế lợi nhuận cho các khoản thu nhập khi có các điều kiện sau đây:

1. Khi công ty thực hiện các hoạt động thương mại, nghề nghiệp hoặc kinh doanh tại Singapore có phát sinh lợi nhuân;
2. Lợi nhuận bất kỳ mà công ty bạn nhận được có nguồn gốc tại Singapore;
3. Lợi nhuận nhận được tại Singapore nhưng có nguồn gốc từ ngoài biên giới của Singapore.
Mặc dù vậy, để xác định nguồn gốc đối với những nguồn thu nhập cũng có những phức tạp và còn gây tranh cãi. Do đó, bản chất của các giao dịch phát sinh lợi nhuận rất được chú trong mặc dù không có quy tắc chung nào có thể áp dụng cho tất cả mọi trường hợp. Tuy nhiên, chúng ta có thể tham khảo các nguyên tắc chung sau đây nhằm xác định một cách tương đối nguồn gốc phát sinh của thu nhập:

1. Theo logic, trước tiên phải xem xét các hoạt động cụ thể mà công ty bạn đã làm để tạo ra lợi nhuận này và các hoạt động đó diễn ra tại địa điểm nào.

2. Thông thường thì lợi nhuận có được của công ty đăng ký và hoạt động tại Singapore mà không có sự hiện diện của công ty mẹ ở nước ngoài có khả năng được coi là có nguồn gốc ở Singapore.

3. Một yếu tố không kém phần quan trọng là việc đàm phán, ký kết và thực hiện các điều khoản của hợp đồng diễn ra ở đâu.

4. Khi công ty bạn thực hiện hoạt động môi giới bán hay mua sản phẩm/dịch vụ hưởng hoa hồng việc điều phối các hoạt động môi giới diễn ra tại Singapore bởi các nhân viên của chính công ty của bạn thì thu nhập từ hoa hồng môi giới này sẽ được xem là có nguồn gốc ở Singapore.


 Tiếp theo, phải xác định thu nhập có nguồn gốc nước ngoài có "được nhận" tại Singapore hay không?

Có 1 nguyên tắc chắc chắn là nếu thu nhập có nguồn gốc nước ngoài nhưng không được nhận tại Singapore thì thu nhập này được miễn thuế. Để giảm thiểu tranh cải và gây khó khăn cho người nộp thuế, IRAS đã cố gắng làm rõ thu nhập có ngược gốc nước ngoài nhận được tại Singapore thông thường được xác định trong các trường hợp sau đây:

Hàng hóa là Động sản

Động sản được định nghĩa là các hàng hóa có thể được di chuyển từ nơi này đến nơi khác và để phân biệt với bất động sản như dất đai hoặc các tài sản cố định không di chuyển được. Từ đó xác định bất kỳ số tiền từ bên ngoài Singapore được dùng để chi trả cho việc mua bất kỳ động sản nào trên lãnh thổ Singapore được xem như là nhận tại Singapore.

Đối với công ty thành lập tại Singapore, động sản có thể là hàng hóa, nguyên liệu, thiết bị và các tài sản được xem là động sản khác liên quan  trực tiếp đến công ty. Một vấn đề cần lưu ý là cho dù công ty bạn sử dụng các nguồn vốn có nguồn gốc tại nước ngoài để mua thiết bị là động sản ở 1 nước ngoài Singapore, nhưng sau đó chuyển những mặt hàng đó sang Singapore thì số tiền được sử dụng cho những mua bán này cũng được xem "thu nhập được nhận ở Singapore".

Tuy nhiên, đánh thuế trên giá trị nào là 1 vấn đề cần làm rõ. Với các Động sản mới thì việc xác định chủ yếu dựa vào số tiền bỏ ra để có được tài sản đó, nhưng với 1 động sản cũ hay nói cách khác là tài sản có thể đã khấu hao giá trị thì đánh thuế dựa trên cơ sở nào? IRAS đã làm rõ rằng việc đánh thuế sẽ căn cứ vào số tiền đã được thanh toán cho động sản chứ không dựa vào giá trị sổ sách/giá trị còn lại hoặc giá trị tài sản ròng tại bất kỳ một thời điểm nhất định nào đó.

Thanh toán các khoản nợ

Chính sách thuế của Singapore cũng quy định rằng bất cứ số tiền từ bất kỳ thu nhập mà công ty bạn có được bên ngoài Singapore được dùng để chi trả cho bất kỳ khoản nợ phát sinh từ hoạt động thương mại hoặc kinh doanh hay là kết quả của thủ tục tố tụng pháp lý tại Singapore thì số tiền được sử dụng đó cũng được coi là "thu nhập được nhận ở Singapore. Bất kể số tiền này có thể đã nằm trong một tài khoản ngân hàng ở nước ngoài trong một thời gian nhất định nhưng một khi bạn sử dụng nó để trực tiếp thanh toán các món nợ ở Singapore, nó được tính là "nhận tại Singapore". Yếu tố quyết định ở đây là các khoản nợ đã được trả hết bên Singapore chứ không phải ở nơi nào khác, và tiền đã đi vào 1 tài khoản nào đó được mở tại 1 ngân hàng ở Singapore. 

Dòng vốn đi vào Singapore

Bất cứ nguồn tiền nào có được từ bên ngoài Singapore bao gồn tiền mặt, séc, cổ tức hoặc các hoặc các chứng từ có giá khác được nộp vào, chuyển vào hoặc mang vào Singapore mà hình thành từ kết quả của hoạt động kinh doanh của chính công ty tại Singapore đều được xem là Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài "nhận tại Singapore" và thu nhập này đóng góp vào doanh thu hoặc lợi nhuận của công ty.


Chính sách thuế của Singapore cũng quy định một số trường hợp khác như sau: 

• Thu nhập có nguồn gốc nước bị đánh thuế chỉ đối với các công ty Đăng ký và trú đóng tại Singapore còn các công ty nước ngoài không có văn phòng tại Singapore hoàn toàn có thể sử dụng các ngân hàng tại Singapore và các tổ chức quản lý quỹ tại Singapore mà không sợ bị đánh thuế đối với các khoản thu nhập này.

• Thu nhập của Công ty của bạn có được ở bên ngoài Singapore được dùng để đầu từ vào các tài sản cũng bên ngoài Singapore (nghĩa là tiền chưa chảy vào Singapore) mà không phải đóng thuế cho khoản thu nhập này.Tuy nhiên, cùng với việc miễn thuế thì công ty của bạn không được phép sử dụng những khoản đầu tư hoặc chi phí đó làm cơ sở để khấu trừ thuế tại Singapore.

• Để có được các khoản thu nhập có nguồn gốc nước ngoài thuộc đối tượng bị đanh thuế này, công ty bạn có thể đã bỏ ra các chi phí tương ứng, các chi phí này được phép khấu trừ thuế nhưng tổng chi phí này không được lớn hơn thu nhập nhận được.

Cuối cùng, phải xác định được thu nhập có nguồn gốc nước ngoài được nhận tại Singapore có phải (đã) chịu thuế ở nước ngoài hay không?

Thu nhập có nguồn gốc nước ngoài được nhận tại Singapore có thể được miễn thuế nếu các điều kiện sau đây được đáp ứng:

1. Mức thuế suất đối với khoản thu nhập này ở nước ngoài (nơi thu nhập nhận được) ít nhất là 15%; và

2. Thu nhập nước ngoài trên đã bị chịu thuế theo luật nước sở tại (nơi thu nhập được nhận).

Ngược lại, nếu thu nhập có nguồn gốc nước ngoài của công ty bạn nhận được ở Singapore không đáp ứng các điều kiện trên, thì thu nhập nói trên là đối tượng chịu thuế tại Singapore. Tuy nhiên, Chính phủ Singapore cũng có cơ chế cung cấp cho công ty bạn một khoản tín dụng thuế cho các loại nào thuế đã được nộp tại nước ngoài bất kể là nước đó có ký kết Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần với Singapore hay không. Điều này thể hiện một sự cam kết từ Chính phù Singapore rằng thu nhập của công ty bạn không phải bị đánh thuế 2 lần.

Nguồn: AEC

Các dịch vụ chuyên nghiệp có liên quan:
1. Thành lập Công ty tại Singapore
2. Kế toán thuế Singapore tại Việt Nam
3. Kế toán quốc tế (IAS/IFRS) tại Việt Nam

Tin khác