Chính sách Thuế nhà thầu tại Singapore

2211 Lượt xem
Cập nhật 20/01/2016
Nguồn tin: Cộng Đồng AEC
Chính sách Thuế nhà thầu tại Singapore
 
Mục đích của hướng dẫn này là để cung cấp một cái nhìn tổng quan về Chính sách Thuế nhà thầu của Singapore cho các cá nhân và công ty.
 
Thuế nhà thầu tại Singapore (còn được gọi là Thuế khấu trừ tại nguồn ở nhiều nước khác, Việt Nam cũng gọi là Thuế nhà thầu) được áp dụng cho một số loại các khoản thanh toán cho cá nhân và các công ty không cư trú hay không có hiện đại diện thương mại tại Singapore. Nói chung, Thuế nhà thầu là thuế tính cho một công ty không cư trú, hay tính cho cá nhân nhận được thu nhập có nguồn gốc từ Singapore cho các dịch vụ được cung cấp hoặc công việc làm ở Singapore. Khi một công ty hoặc cá nhân tại Singapore trả tiền cho một đối tượng không cư trú tại Singapore cho các dịch vụ hay hàng hóa thì phải giữ lại một tỷ lệ nhất định trên số tiền thanh toán đó và nộp cho Cơ quan Doanh thu nội địa của Singapore (IRAS), do đó người ta hay gọi là Thuế khấu trừ.
 
Lưu ý: Thuế nhà thầu không áp dụng cho cá nhân cư trú Singapore và các công ty trú đóng tại Singapore.
 
Sơ lược về Thuế nhà thầu
 
Các yếu tố sau đây xác định khả năng áp dụng thuế nhà Thầu tại Singapore:
• Là thu nhập phát sinh từ một nguồn Singapore? Khấu trừ thuế áp dụng đối với thu nhập từ một nguồn duy nhất là Singapore.
• Liệu bên nhận thanh toán có phải là đối tượng không cư trú tại Singapore hay không? Thuế nhà thầu chỉ áp dụng cho các đối tượng không cư trú.
• Liệu dịch vụ hay công việc có phát sinh tại Singapore hay không? Thuế nhà thầu chỉ áp dụng đối với trường hợp cung cấp dịch vụ hoặc công việc làm tại Singapore.
• Bản chất của thanh toán là gì? Chỉ có một số loại hình cụ thể của khoản thanh toán phải chịu thuế nhà thầu.


 
Thông tin chi tiết được cung cấp dưới đây.
 
+ Thuế nhà thầu đối với các công ty không cư trú
 
Một công ty không cư trú cho mục đích tính thuế Singapore  là một công ty hoặc thành lập ở nước ngoài hoặc kết hợp giữa nước ngoài với Singapore nhưng được coi là không cư trú cho mục đích tính thuế.
Một công ty Singapore đăng ký được coi là đối tượng cư trú thuế tại Singapore nếu kiểm soát và quản lý hoạt động kinh doanh của mình được thực hiện bên trong Singapore. Nếu công ty được quản lý bên ngoài Singapore, nó được coi là không cư trú. IRAS đưa ra 1 trường hợp cụ thể như sau: một chi nhánh tại Singapore của một công ty nước ngoài được coi là không cư trú vì kinh doanh chủ yếu được quản lý bởi các công ty mẹ có trụ sở ở nước ngoài.
 
Chỉ có một số các khoản thanh toán phải chịu Thuế nhà thầu đối với các công ty không cư trú. Cụ thể:
Lãi suất, hoa hồng, lệ phí trong kết nối với bất kỳ khoản vay hoặc nợ - Nếu công ty của bạn bị tính lãi trên các khoản phải trả thương mại quá hạn và lãi suất cho kỳ hạn tín dụng thanh toán cho nhà cung cấp không cư trú, thuế nhà thầu sẽ phải được áp dụng. Nộp thuế nhà thầu cũng áp dụng cho bất kỳ khoản phí như là một kết quả của một khoản hoa hồng hoặc tiền vay được trả cho người không cư trú. Khi xác định thuế khấu trừ theo các trường hợp này, Thuế chỉ liên quan đến các giao dịch mà việc thực hiện được coi là đã diễn ra tại Singapore. Mức thuế suất cho loại hình thanh toán này là 15%.
 
Tiền bản quyền, các khoản thanh toán khác cho việc sử dụng hoặc quyền sử dụng các động sản khác - Bất kỳ tiền bản quyền trả cho một công ty không cư trú là đối tượng chịu thuế nhà thầu, hoặc là một tỷ lệ phần trăm nhất định hoặc áp dụng thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành của công ty. Thuế nhà thầu cũng áp dụng cho các khoản thanh toán cho việc khai thác kiến ​​thức thương mại, khoa học, kỹ thuật hoặc công nghiệp cho các hoạt động kinh doanh hoặc thuê chuyên gia nước ngoài để làm cho công ty của bạn. Mức thuế suất thuế nhà thầu cho loại hình thanh toán này là 10%.
 
• Phí quản lý – Căn cứ vào những điều kiện nhất định, có tính đến các yếu tố như Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và có hay không một công ty được vĩnh viễn thành lập tại Singapore, thuế nhà thầu có thể áp dụng đối với khoản thanh toán cho tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ quản lý hoặc giúp bạn quản lý doanh nghiệp của bạn. Mức thuế cho loại hình thanh toán này là theo mức thuế doanh nghiệp hiện hành.
 
Thuê mướn Dịch vụ - Nếu bạn thuê một công ty không cư trú để cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như lắp đặt thiết bị, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tư vấn và làm việc khác diễn ra ở Singapore, lúc đó thuế nhà thầu sẽ được áp dụng. Điều này cũng áp dụng cho bất kỳ trợ cấp hàng tháng trả cho nhân viên của công ty không cư trú. Một lần nữa, việc nộp thuế nhà thầu là chỉ áp dụng cho công việc làm diễn ra ở Singapore. Nếu các dịch vụ được cung cấp từ xa, chẳng hạn như thông qua Internet, công ty bạn không cần phải khấu trừ Thuế nhà thầu từ khoản thanh toán ví nó được xem như công việc diễn ra bên ngoài Singapore. Mức thuế cho loại hình thanh toán này là theo mức thuế doanh nghiệp hiện hành.
 
• Thuê mướn Động sản- Tiền thuê trả cho một công ty không cư trú mà thuê động sản tại Singapore là đối tượng chịu thuế nhà thầu. Mức thuế cho loại hình thanh toán này là 15%.
 
Lưu ý: Đối với thuế suất thuế nhà thầu áp dụng thuế suất thuế Thu nhập Doanh nghiệp hiện hành của công ty, các công ty không cư trú có thể yêu cầu bồi hoàn phí cho bất kỳ chi phí phát sinh để có được khoản thu nhập chịu thuế bằng cách cung cấp tài liệu chứng minh để IRAS để xem xét.
 
+ Thuế nhà thầu cho các chuyên gia không cư trú
 
Một chuyên gia nước ngoài không cư trú (NRP) được định nghĩa là những người đã trải qua ít hơn 183 ngày trong một năm tại Singapore trong quá trình cung cấp dịch vụ trong nước. Các chuyên gia không cư trú chịu thuế nhà thầu đối với bất kỳ loại hình dịch vụ, tư vấn hoặc công việc khác được cung cấp nhằm mục đích thu một khoản phí nhất định bên trong Singapore. Chuyên gia  nước ngoài không cư trú bao gồm những đối tượng sau đây:
• Các chuyên gia, chuyên viên nước ngoài được các cơ quan chính phủ, các hội đồng theo luật định hoặc tổ chức tư nhân mời vào Singapore để cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật.
• Các học giả hoặc các diễn giả tham các cuộc hội thảo hay hội nghị ở Singapore.
• Các chuyên gia cao cấp về pháp luật.
• Các nhà Tư vấn, chuyên viên đào tạo và huấn luyện viên.
• Các nghệ Sĩ
Theo luật Singapore ban hành vào ngày 03 tháng 5 năm 2002, thu nhập được định nghĩa là tất cả tiền lương, chi phí và lệ phí được trả cho các cá nhân. Điều này bao gồm chỗ ở, vé máy bay và các chi phí khác trên chi phí thực tế cho các dịch vụ.
Nếu NRP được thông báo rằng dịch vụ của họ đã được khấu trừ thuế nhà thầu các khoản tiền họ nhận được coi là một khoản thu nhập ròng. Người nộp thuế tại Singapore vẫn phải nộp thuế nhà thầu thay cho NRP và phải tính ra bao nhiêu tiền thuế để nộp cho các cơ quan thuế theo quy định.
 
Đối với các cá nhân, các mức thuế suất chung cố định là 15% tổng thu nhập trừ các trường hợp sau đây:
 
• Tỷ lệ khấu trừ thuế cho các khoản thanh toán tiền bản quyền và các khoản thanh toán cho việc sử dụng các kiến ​​thức khoa học, kỹ thuật, công nghiệp, thương mại và thông tin, tỷ lệ này là 20%.
• Thanh toán cho các giám đốc công ty không cư trú là chịu mức thuế 20%. Nó áp dụng cho tất cả các loại thu nhập, có thể là tiền lương, tiền thưởng, phí giám đốc, ở, lợi nhuận từ cổ phiếu và cổ phiếu và các khoản thanh toán khác.
• Tỷ lệ khấu trừ thuế cho các ca sĩ nào không cư trú là 10% cho đến 31 tháng 3 năm 2015.
 
+ Hiệp định Tránh đánh thuế hai lần
 
Singapore đã ký kết hiệp định tránh thuế hai lần (DTA) với nhiều quốc gia nhằm ngăn chặn các công ty và cá nhân bị đánh thuế bởi cả hai quốc gia. Nếu một công ty hoạt động trên một đất nước có một hiệp định thuế với Singapore, các DTA có thể giúp tránh việc đánh thuế hai lần, tuy nhiên phải tùy thuộc vào các dịch vụ cụ thể được cung cấp và các quy định của từng DTA.
 
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Singapore.
Tin khác