Chính sách Thuế Thu nhập Doanh nghiệp tại Singapore

3498 Lượt xem
Cập nhật 20/01/2016
Nguồn tin: Cộng đồng AEC
Singapore luôn được biết đến là một đất nước có chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp với nhiều chính sách miễn giảm và nhiều ưu đãi thuế khác nhau để thu hút và giữ chân các nhà đầu tư từ khắp thế giới​.

Cộng đồng AEC chúng tôi xin tóm lược một số đặc trưng cơ bản về chính sách Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Singapore:

Hệ thống thuế thu nhập đơn nhất

Kể năm 2003, Chính phủ Singapore đã thông qua một hệ thống thuế thu nhập doanh nghiệp đơn nhất, điều này đồng nghĩa với việc chính phủ không đánh thuế hai lần đối với thu nhập của các cổ đông. Một khi Thu nhập của công ty thành lập tại Singapore đã bị đánh thuế thì đây là loại thuế duy nhất phải đóng, tất cả cổ tức được trả bởi công ty cho các cổ đông sẽ được miễn thuế.

Chính phủ Singapore cũng không đánh thuế trên Thặng dư vốn, bao gồm cả thặng dư vốn do bán tài sản của công ty hay thặng dư vốn khi chuyển đổi ngoại tệ của một nghiệp vụ chuyển nhượng vốn.

Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và miễn giảm thuế:
  • Thuế suất

Thuế suất Thuế TNDN cơ bản ở Singapore là 17%. Nhằm thu hút đầu tư vào Singapore, chính phủ Singapore đã có lộ trình giảm thuế suất nhất quán như sau.
 
1997-2000 2001 2002 2003-2004 2005-2006 2007-2009 2010 ONWARDS
26% 25.5% 24.5% 22% 20% 18% 17%

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore cũng như ở nhiều nước khác không nhất thiết phải theo thuế suất thực tế. Thuế suất thực tế thưởng kém hiệu quả trong trường hợp áp dụng các chính sách miễn trừ thuế, ưu đãi thuế, hay những quy tắc khấu hao, vv...

  • Chính sách ưu đãi thuế

Các Công ty vừa và nhỏ thành lập ở Singapore (hay còn gọi là công ty thường trú tại Singapore) có thể được hưởng các ưu đãi / miễn giảm thuế đối với thu nhập chịu thuế được thể hiện cụ thể như sau:

Hưởng mức thuế suất 0% đối với SGD 100.000 thu nhập chịu thuế đầu tiên

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đã là 0% tính trên 100.000 SGD (Lưu ý là Đô la Singapore) đầu tiên của thu nhập chịu thuế hàng năm cho ba (03) năm khai thuế đầu tiên của một công ty mới thành lập đáp ứng các điều kiện sau đây:
  • Được thành lập tại Singapore
  • Thuộc diện thuế cư trú tại Singapore
  • Có không quá 20 cổ đông trong đó phải có ít nhất một (01) cổ đông cá nhân nắm giữ ít nhất 10% cổ phần.
 
+ Hường mức thuế suất 8,5% đối với thu nhập chịu thuế lên đến SGD 300.000

Tất cả các công ty thường trú tại Singapore đều có để được hưởng chính miễn thuế một phần bằng việc được hưởng  thuế suất 8,5% trên thu nhập chịu thuế lên đến SGD 300.000 mỗi năm (ở tại năm bất kỳ sau năm thứ 3). Thu nhập chịu thuế hơn SGD 300.000 sẽ được tính theo thuế suất thuế TNDN bình thường là 17%.

+ Vì dụ cụ thể về Chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế:

Giả sử một công ty thường trú tại Singapore có thu nhập chịu thuế hàng năm SGD 2.000.000 sẽ được hưởng chính sách ưu đãi như sau:

Ba năm đầu nộp thuế thu nhập:
 
THU NHẬP CHỊU THUẾ HÀNG NĂM  (SGD) THUẾ SUẤT ÁP DỤNG
0 – 100,000 0%
100,001 – 300,000 8.5%
300,001 – 2,000,000 17%

Từ năm thứ tư trở đi:
 
THU NHẬP CHỊU THUẾ HÀNG NĂM  (SGD) THUẾ SUẤT ÁP DỤNG
0 – 300,000 8.5%
300,001 – 2,000,000 17%

Các quy định khác về Chính sách Thuế TNDN tại Singapore
 
  •  Giảm Thuế thu nhập doanh nghiệp một lần cho YA 2016 & YA 2017

Theo Ngân sách Singapore năm 2015, mọi công ty Singapore sẽ được hưởng một khoản hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp. Các công ty Singapore có thể yêu cầu hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp một lần tương ứng với 30% tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho năm tính thuế 2016 & năm tính thuế 2017, nhưng chỉ được hoàn phần thuế phải đóng cho số thuế lớn hơn SGD 20,000/năm.
  • Thuế nhà Thầu (Withholding tax)

Singapore ban hành luật Thuế nhà thầu (đánh thuế trên một số loại thu nhập nhất định) để đảm bảo việc thu thuế đối với đối tượng không cư trú trên thu nhập phát sinh tại Singapore. Thuế nhà thầu không áp dụng cho các công ty hoặc cá nhân thường trú tại Singapore. Theo luật, khi một khoản thanh toán nhất định được thực hiện đối với một công ty hoặc cá nhân không cư trú, tỷ lệ phần trăm nhất định của các thanh toán phải được khấu trừ và nộp cho cơ quan thuế thu nhập. Số tiền được khấu trừ đó được gọi là Thuế nhà thầu.

Xem thêm: Chính sách thuế đối với các khoản thu nhập có nguồn gốc nước ngoài nhận được tại Singapore
Tin khác