Thuế Hàng hóa và dịch vụ (GST) tại Singapore

1622 Lượt xem
Cập nhật 20/01/2016
Nguồn tin: AEC
Thuế Hàng hóa và dịch vụ (GST) tại Singapore
 
Thuế Hàng hóa và dịch vụ (GST) là tương tự như thuế giá trị gia tăng (VAT) ở các nước khác và là một hình thức tương đối mới của Chính sách thuế tại Singapore. GST được áp dụng 01 Tháng 4 năm 1994 tại Singapore. Đạo luật GST được mô phỏng trên pháp luật thuế GTGT Anh và pháp luật GST New Zealand. The Inland Revenue Authority của Singapore (IRAS) hoạt động như đại lý của chính phủ Singapore và quản lý, đánh giá, thu thập và giám sát việc thực hiện GST. GST được xem như là một phương tiện để hạ thấp mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân và thuế Thu nhập doanh nghiệp trong khi duy trì một cơ sở nguồn thu ổn định cho chính phủ. Thuế suất GST hiện tại là 7%, là thuế tiêu thụ mà đánh vào việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ tại Singapore và nhập khẩu hàng hoá vào Singapore. GST là một loại thuế gián tiếp, thể hiện như là một tỷ lệ phần trăm (hiện 7%) áp dụng cho giá bán của hàng hóa và dịch vụ được cung cấp bởi GST đăng ký tổ chức kinh doanh tại Singapore.
Thuế GST được tính vào tiêu dùng cuối cùng do đó GST thường không trở thành một chi phí cho công ty. Các doanh nghiệp chỉ đơn thuần là hành động như thu thập các đại lý thay mặt cho chi cục thuế Singapore.

GST có ý nghĩa gì đối với một công ty được thành lập tại Singapore?

Nó có nghĩa rằng nếu công ty bạn đăng ký GST, có nghĩa là bạn được yêu cầu phải thu thuế GST từ khách hàng đối với hàng hóa và dịch vụ của bạn và sau đó trả tiền thuế thu được cho cơ quan thuế. Ví dụ, nếu bạn tính tiền S $ 100 cho dịch vụ của bạn cho một khách hàng ở Singapore, bạn phải xuất hóa đơn 107 $ (S $ 100 cho dịch vụ của bạn cộng thêm 7% thuế GST) cho khách hàng của bạn. Số thuế GST này Công ty bạn thu hộ cho các cơ quan thuế từ các khách hàng sau đó phải được gửi cho Cục thuế Singapore theo chu kỳ hàng quý thông qua nộp báo cáo thuế GST (GST filing) và nộp tiền thuế GST.

Công ty của bạn có bắc buộc phải đăng ký GST hay không?

Quy định về GST ở Singapore được chia ra làm 2 trường hợp: bắt buộc đăng ký và đăng ký tự nguyện.
1.    Đăng ký bắt buộc: Công ty bạn phải Đăng ký nộp thuế GST là bắt buộc khi:
• Doanh thu của doanh nghiệp của bạn là hơn 1 triệu SGD trong 12 tháng kế trước, hoặc
• Bạn ước tính doanh thu của công ty bạn vượt quá 1 triệu SGD cho 12 tháng tiếp theo
2.    Đăng ký tự nguyện
Bạn có thể áp dụng phương thức tự nguyện đăng ký GST nếu công ty bạn không thuộc đối tượng bắt buộc đăng ký, tuy nhiên bạn đáp ứng các điều kiện sau đây:
• Doanh thu hàng năm của bạn không phải là hơn 1 triệu SGD, hoặc
• Bạn chỉ cung cấp những mặt hàng bên ngoài biên giới Singapore, hoặc
• Bạn cung cấp dịch vụ tài chính được miễn thuế hay các dịch vụ được coi như các dịch vụ quốc tế.
Lợi thế của việc đăng ký tự nguyện là bạn có thể được hưởng những lợi ích của việc khấu trừ thuế đầu vào phát sinh trong quá trình kinh doanh của bạn. Điều này đặc biệt đúng khi bạn cung cấp các dịch vụ quốc tế (xuất khẩu dịch vụ quốc tế). Xin lưu ý, một khi bạn đã tự nguyện đăng ký, bạn phải tiếp tục đăng ký cho ít nhất hai năm và bạn phải duy trì tất cả hồ sơ của bạn cho ít nhất là năm năm, thậm chí sau khi doanh nghiệp của bạn đã chấm dứt và bạn đã hũy đăng ký thuế GST với cơ quan chức năng (IRIS). Bạn cũng có thể phải tuân thủ bất kỳ điều kiện bổ sung được áp đặt bởi các cơ quan thuế.

Hủy đăng ký Thuế GST

Bạn có thể hủy đăng ký thuế GST khi bạn ngừng kinh doanh hoặc khi doanh nghiệp của bạn được bán hoàn toán cho người khác hoặc khi doanh thu của bạn không vượt quá 1 triệu SGD (trong vòng 12 tháng). Bạn phải nộp mẫu đơn, cùng với các tài liệu khác có liên quan cho cơ quan thuế trước 30 ngày kể từ ngày muốn ngừng.

Nguồn: Cộng Đồng AEC

1. Để biết thêm thông tin về Kế toán Thuế tại Singapore, vui lòng tham khảo tại đây!
2. Vui lòng tìm hiểu quy trình thành lập công ty tại Singapore tại đây!
3. Dịch vụ kế toán quốc tế (IAS/IFRS) tại Việt Nam
Tin khác