• 2788 Lượt xem
  Cập nhật 16/01/2016
  Nguồn tin: pqthaivn.worldexpress.com

  So sánh VAS và IAS-IFRS

  IASs / IFRSs được soạn thảo bởi IASB bao gồm các chuyên gia đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc khắp các châu lục và đến từ nhiều nghề nghiệp khác nhau bao gồm ...

 • 1162 Lượt xem
  Cập nhật 20/01/2016
  Nguồn tin: Vietstock.vn

  Chuẩn mực Kế toán quốc tế tại Việt Nam: lộ trình chính chức từ 2016

  Việc rút ngắn khoảng cách giữa chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) với chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS) cho thấy Việt Nam đã hòa nhập và đang có hướng đi phù hợp với thị trường khu vực ...